نمایندگی بیمه ایران (طهرانی کد20821)

بیمه مورد نظر خودتان را انتخاب کنید

شخص ثالث

بدنه

آتش سوزی

جامعه پزشکی

مسئولیت

مهندسین ساختمانی

موتور سیکلت

 

بیمه بدنه چیست؟

با خرید بیمه بدنه می توانید اتومبیل خود را در مقابل خطرات تصادف،آتش سوزی،سرقت و پوشش های اضافی از جمله سرقت لوازم، شکست شیشه،بلایای طبیعی و ... تحت پوشش بیمه قرار دهید

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

skhas-sales

بیمه شخص ثالث

اگر در حادثه و تصادف در برخورد با افراد و خودروهای دیگر خسارت مالی یا جانی به آن‌ها وارد شود، راننده خودروی مقصر ملزم است که خسارت اتفاق افتاده را جبران نماید.
skhas-sales

بیمه بدنه

با خرید بیمه بدنه می توانید اتومبیل خود را در مقابل خطرات تصادف،آتش سوزی،سرقت و پوشش های اضافی از جمله سرقت لوازم،شکست شیشه،بلایای طبیعی و ... تحت پوشش بیمه قرار دهید
skhas-sales

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود